Röster om mångkulturen från Möllevången

Philip Trozelli, Nikita Spirkoska & Tova Hielscher S15B

En kulturell smältdegel?

Det var en onsdagsförmiddag den 4e maj som vi klev av tåget på Triangel torg, på väg mot Möllan för att påbörja vår observation. Vädret var soligt och vinden var behaglig som gav ett uppfriskande humör och glada leenden på elevernas och befolkningen ansikten.

När vi kommer fram möts vi av olika sorts affischer och planscher som har med politik att göra. Den första som vi fick syn på var ”Klasskamp, kvinnokamp”. Ett tecken på att Möllans boende strävar efter jämställdhet, inte bara i Malmö men hela Sverige såklart men det är en bra början. Dock hade vi som mål att ta reda på åsikterna kring mångkulturalitet på Möllan och skulle då intervjua några stycken för att ta reda på deras åsikter.

 

Den första som vi fick syn på och ställde upp till vår intervju, kallar vi för Anonym eftersom han inte ville uppge sitt namn. Vi började med att presentera vårt arbete och vad det är vi vill få ut utav det genom intervjun.

 

”Hej! Vi kommer från Katedralskolan i Lund och har fått i uppdrag att utföra en observation med sociologi klassen. Skulle du vilja ställa upp och svara på några frågor? Det tar tre minuter av din tid så det går ganska fort…” säger Philip till Anonym och vi andra står bredvid redo att anteckna och ställa följdfrågor.

 

”Jo absolut! Jag vill dock inte uppge mitt namn om ni ska publicera detta någonstans!” svarar Anonym och ler tillbaka mot oss.

Vi började med att ställa en enkel fråga, vad tycker du om Möllan? Svaret som vi fick var som förväntat. Anonym tyckte att Möllan var ett stadigt ställe med mycket variation av etniciteter. Detta kunde vi fullständigt hålla med om. Butikerna runt om på gatorna var fyllda med utländsk mat och variationer av länder också. Det fanns många indiska restauranger, livsmedelsbutiker med arabisk översättning och mitt i torget fanns även en marknad där både svenskar och utlänningar gick samman och hade glada konversationer. Andra frågan som vi ställde löd såhär:

 

”Vad anser du är positivt eller negativt om att Möllan är mångkulturellt?”

Anonym tyckte att det var enbart positivt eftersom det är härligt när det finns variationer av människor runt om sig. Hen ansåg även att mångkulturalitet minskar antalet fördomar runt om i landet eftersom man känner en slags gemenskap med varandra istället för att bygga nya och hemska fördomar gentemot varandra.

”Det känns i princip som om hela världen samlas på en plats, det är en härlig känsla man behöver ju nästan inte ens åka utomlands snart allt finns på Möllan – alla olika sorts variationer från mat till butiker till underbara människor!”

 

I slutsats om intervjuperson 1, kom vi självklart fram till att han hade en positiv åsikt kring mångkulturaliteten på Möllan och att det bringas positiva effekter till samhället. Anonym hade bott på Möllan i 7 år och hade flyttat dit från Västergötland.

 

Intervjuperson 2, hette Zoran, och satt tillsammans med tre andra män på en bänk där de njöt av solen. Vi gick fram till dem med leende på läpparna och frågade ifall det var okej att vi ställde ett par frågor. Responsen vi fick var ett leende tillbaka och svaret: “Ja men självklart!”. Han fortsatte med att beskriva hur det var en plats som var välkomnande inför alla kulturer, och hur det hade utvecklat samhället. Han sa saker som;

“Asså innan fanns här ingenting, ni ser det här torget? Det var tomt innan förutom statyn, men nu finns här affärer och restauranger på varje gata och de är alla från olika länder och kulturer.”  

Men han påpekar att det finns negativa sidor med det också;

“det har ju också kommit mycket mer kriminalitet än vad det var innan. Innan kunde man ta en kvällspromenad utan att oroa sig men det kan man inte längre känner jag.”

 

Den tredje personen vi intervjuade ville inte heller bli omnämnd med namn om vi skulle publicera vår intervju, men de gick dock med på att prata med oss ett par minuter. Vi kommer benämna den här individen som anonym (2) hädanefter. Vi fick säga att anonym (2) var en äldre dam som hade bott på möllan sen hon var en ungdom. Hon hade starka åsikter om mångkulturalitet redan från början av intervjun, och när vi frågade om hur hon upplever nu jämfört med förr så svarade hon:

“Jo, men det var nog bättre förr. Då kunde man gå till mataffären och förvänta sig att se en svensk bakom kassan. Idag är ser man bara affärsnamn som man inte kan läsa, och när man går på marknaden hör man aldrig svenska längre”.

Man kan lugnt konstatera att anonym (2) har vissa åsikter som inte är helt fördomslösa. Hon glorifierar dåtidens möllan med fokus på att då var mindre kulturell mångfald, och uppvisar närmast paranoida åsikter gällande inflytandet av främmande kulturer. Detta illustreras med kommentarer som;

“Jag tycker det är läskigt nu asså, ska vi behöva anpassa våra lagar och våran kulturer efter de som kommer hit? Ska dessa människor dra oss tillbaka till medeltiden med sin syn på kvinnor och religion? Vad är nästa steg egentligen? Ska vi instifta Sharialagar nu eller?”.

Som man kan se är anonym (2):s huvudsakliga fruktan att samhället ska utvecklas på ett annat håll än det som gammalmodiga Sverige gjorde, och för att validera sin åsikt använder hon sig av extremfall för att försöka väcka skepticism och fördomar mot främmande kulturer. Hon är helt enkelt inte bekväm med tanken på förändring.

 

Mångkulturaliteten på Möllan har alltså lyckats bredda sig enormt mycket över åren och det har även våra intervjupersoner påpekat.  Det har då även medfört både negativa och positiva sidor som har gynnat samhället på många olika sätt. Dock är dessa negativa och positiva enbart åsikter från människor som bor på Möllan, det behöver självklart inte nödvändigtvis stämma, men det är den uppfattningen som omgivningen har fått. Vi tror, att fördomarna är starkare än vad man från början tänkt sig att dem är, vilket heller inte är förvånansvärt då media varje dag rapporterar fall som då har med mångkulturalitet att göra. Vi tror också att det är en extremt varierande plats med ett spektrum av olika politiska åsikter. Om man ser på de vi har intervjuat kan man förstå att två av dem förespråkar mångkulturalitet och ser det som något som gynnar utveckling, och Zoran tar även upp exempel från sin egen erfarenhet av möllan för att illustrera detta. Dock finns det också väldigt mycket fördomar, som man kan se på anonym (2):s intervju. Där hon klagar över att saker förändras konstant och det gör henne orolig. Sammanfattningsvis kan man konstatera att Möllan är en plats fylld med mångfald på många plan; både vad gäller olika kulturer, men även vad gäller åsikter. Åsikterna verkar också mestadels vara karaktäriserade av hur öppna människor är inför främmande kulturer. Vilket vi ser av att Anonym och Zoran båda uppskattar mångkulturalitet då de inte fruktar förändring (även om Zoran påpekar att kriminaliteten har gått upp), medan anonym (2) uttrycker oro och en känsla av att vara obekväm inför förändringen, och hur hon inte uppskattar de nytillkomna kulturerna på Möllan.

Men kärleken som folket på Möllan har till varandra förändras inte och värmen till mångkulturalitet och acceptans fortsätter att växa!