Gör din röst hörd

Detta bildspel kräver JavaScript.

Direkt när vi kom upp från tåget bländades vi av solens starka strålar. Med Möllevångstorget som mål satte vi fart och gick. En skillnad mellan områdena vi gick mellan märktes tydligt, då vi plötsligt möttes av ett ställe med mycket klotter och affischer. Det syntes tydligt att politiken tar en stor plats på Möllan.
Innan vi gick över övergångsstället till torget möttes vi av en man i 30-årsåldern. Vi stannade honom och presenterade oss för att sedan fråga om han hade några minuter att svara på några snabba frågor. Efter hans positiva svar ställde vi frågan om han själv var från Möllan och vad han tyckte om det. “Jag är varken uppväxt eller bosatt i Malmö. Jag är bara här i några timmar för ett arbetsmöte.” Följdfrågorna till detta var vad hans intryck av platsen var och om det var något speciellt han lagt märke till. Innan han gav sitt svar funderade han en stund och kollade sig omkring. “Nja, jag vet inte riktigt, det är väl kanske inte den finaste plats jag sett (…) Jag har ju bara varit här under några timmar men har väl lagt märke till att det rör sig många människor här och att det finns lite klotter här och där och en och annan poster.”  

Antifa.se är en hemsida som skriver om sveriges olika lokala organisationer som kämpar mot den organiserade fascismen. De kämpar även mot sexism, kapitalism och homofobi men har inte fokus på att få politiska poäng eller bli välomskrivna i media utan vill endast slå ner den organiserade fascismen. På en av många antifascista posters vi hittade står det: kampen för en fascistfri framtid äger rum idag. Och det är just det intrycket vi fick på Möllan. Med en väldigt tydlig vänsterinriktning i politiken står de flesta för ett jämställt samhälle för alla, oavsett kön, sexuell läggning, religion eller inkomst. Självklart kan man precis som på alla andra ställen inte dra alla invånare över en kant, det kommer alltid finnas en majoritet och flera minoriteter. Den så kallade trenden på Möllan är enligt vår uppfattning, baserat på fältstudier, intervjuer, observationer och fakta från internet, att människor är väldigt öppna, accepterande och vill att alla människor ska ha samma möjligheter och rättigheter att vara sig själva. Känslan vi fick när vi gick runt på Möllevångstorget och på gatorna runt omkring var en väldigt varm och trygg känsla, trots det medierna framställer Möllan som.

Antifa är ett väldigt bra exempel på de politiska grupper som syns på klistermärken, affischer och klotter på Möllan. Vi såg förutom denna postern många liknande som informerade om olika marscher och demonstrationer, som För ett solidariskt Malmö, Ett samhälle för alla inte bara för de rika och Make fascists afraid again. Några av dessa har varit för att uppmärksamma om olika demonstrationer och andra har varit för att sprida budskapet. Något som vi uppfattade som väldigt unikt för Möllan är just hur mycket posters och affischer det finns och att de är så politiska som de faktiskt är. Om en kan läsa något ur alla dessa posters och människorna som kan ha satt upp dem är det att invånarna är väldigt orädda. Eller är de tvärtom väldigt rädda på grund av det samhället håller på att utvecklas till, med en främlingsfientlighet, tydligare segregation och hat mot olika grupper. Att dölja sin rädsla med en fasad av mod är inget ovanligt utan är ibland en nödvändighet, framför allt när kampen utförs av unga kvinnor som i dagens samhälle är i ett mer utsatt läge än män.

Om har en varit med i kollat i olika medier, har en kunnat se att mycket demonstrationer runt om i Sverige har inträffat. Expressen skriver i sin artikel Wallström om hoten vid protesten “Oacceptabelt” (2017-12-09) att en demonstration som samlade ungefär 200 personer på Möllevången uttryckte sitt hat och hotade judar. Denna demonstration är dock enbart en av många som sker på Möllan. Ta natten tillbaka är en av dessa där de på sitt Facebook-evenemang uppmanar transpersoner och/eller kvinnor att delta. Följande står i beskrivningen till evenemanget:

5För alla gånger vi känt oss otrygga på stan.
För alla polisens uppmaningar om
att vi ska stanna hemma istället,
trots att hemmet också är våldsamt.
För våld överallt.
För trakasserier på arbetet.
För alla rörelser som försöker tysta oss.
För otillräckliga rörelser, transfobiska rörelser, rasistiska rörelser.
För att det är slut med det nu.
Vi slår tillbaka.
För en tystnad som har brutits. För ett uppror som bara har börjat.
För att bygga en rörelse tillsammans.
För att det är vi som är staden.
För att gatorna tillhör oss.

Den politiska inriktningen är påtaglig. Grupper som inte har en maktposition är de som uppmanas att delta. En motrörelse till de grupper som på något sätt varit exkluderande mot människor och som på något sätt har förminskat andra människor. Att ha deltagit i denna demonstration och att delta i många andra liknande demonstrationer är ett utmärkt tillfälle att träffa människor med samma mål och politiska tillhörighet men även att få utrymme till att uttrycka sig själv. Politiken är ett sätt att forma sin identitet och blir i många fall en del av den en är. Det kan vara ett sätt att visa sin uppskattning till något parti men kanske även visa sitt missnöje. Människor vågar höja sina röster!    

 

Sara Bergman och Frida Wallenstad

Katedralskolan, S16B