Är Möllevången vänsterns tillhåll?     

Fredagen den 25 maj begav vi oss tillsammans med vår sociologigrupp till Möllan. Det var dags för våran fältobservation på denna varma och soliga dag. Det var fullt med folk runt omkring på Möllan och de flesta människorna var glada men verkade vara i en rush.

 Politik i stadsmiljön

Precis innan vi kom till Möllevångstorget möttes vi av väggar och stuprör fullt med affischer och klistermärken med olika budskap. En stor del av dem var av politiska slag vilket tydligt visar vilken politik som syns i området.

Hur röstade invånarna på Möllan i valet?

För att kunna kolla noggrannare och undersöka politiken som är typiskt för detta området så kollade vi upp valstatistiken i de olika valdistrikten som Möllan är indelade i. På Bergsgatan hade socialdemokraterna nästan 26% medan vänsterpartiet hade runt 20,5% och sedan hade miljöpartiet nästan 16% av rösterna. I valdistriktet Möllevångstorget så hade vänsterpartiet högsta procentuella andel med runt 28,5% och efter kom Socialdemokraterna på lite mer än 24% och efter kom Miljöpartiet och sedan FI.

I resterande av valdistrikten är de tre största partierna samma som på de jag har tagit upp dvs Socialdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet och Feministiskt initiativ. Detta visar på att stadsdelen Möllan har en tydlig vänsterpolitisk prägel eftersom att alla de fyra partierna som har högst andel procent tillhör vänsterskalan.

Hur är läget på Möllan?

 “Nej jag märker inte av det så mycket, men jag ser mycket affischer med vänster och socialdemokraterna.”

Under vårt besök på möllan fick vi chans att intervjua ett par personer. Den första vi går fram till förmodar vi vara en man i 30-årsåldern. Utifrån vår egen bedömning är han inte etnisk svensk, vilket visar sig stämma när vi pratar med honom. Vi frågar honom vem han är och vad han gör på Möllan idag. Han svarar att han är afrikan och bor i Norge, men han ska flytta till Malmö. Han påpekar själv att han inte pratar så bra svenska, när han ser våra våra förbryllade ansiktsuttryck. Han har inte varit här länge. Vi frågar honom sedan om han trots sin korta vistelse märker av politik på Möllan. Då svarar han “Nej jag märker inte av det så mycket, men jag ser mycket affischer med vänster och socialdemokraterna.” Han förklarar sedan att han själv inte är politiskt aktiv.

Vi stöter sedan på två killar som vi antar är i 25-årsåldern. Den ena studerar, båda bor i Malmö, men ingen av dem bor på Möllan. Vi frågar dem om de upplever Möllan som politiskt, varav en svarar på frågorna. Han svarar att han upplever Möllan som en politisk plats, eftersom det är många demonstrationer och manifestationer. Deras svar skiljer sig mycket från vår förra intervjuperson. Kanske det beror på att de spenderar mer tid här, eller är mer uppmärksamma på sin omgivning. De märker en tydlig vänsterpolitik, och ser ofta affischer och liknande från vänsterpartiet och kommunistiska organisationer. Det är även de som för demonstrationerna. De har inte sett någon affisch eller liknande från ett parti som är höger på skalan, och om de skulle göra det hade det varit högst uppseendeväckande.

Observation av politiska affischer

k3 Ta tillbaka asylrätten: De vill ta tillbaka asylrätten och uppmanar alla till demonstration. Människorna på bilden håller i en skylt där det står: no human is illegal och dem som har skrivit denna lappen är starkt kritiska mot staten och hur dem behandlar dem nyanlända.

För ett solidariskt Malmö: De som har satt upp denna1k lappen är en politisk organisation i Malmö som kallas kontrapunkt. Det är även ett kulturhus och socialt center, en mötesplats som är öppet dygnet runt och där finns mat, kläder och natthem för hemlösa människor

 

k2För klasskamp och socialism: Det är reklam för ett kommunistiskt ungdomsparti som uppmanar till klasskamp och socialism. Den har antingen suttit där länge eller så är det någon som inte gillar den då den är rätt sliten och sönder i kanterna.

 

socialism feminism: Detta är också reklam, men för ett socialistisk bokcafé där man kan dela sina åsikter med personer som tänker lika.

 

Vad alla dessa har gemensamt är att dem kritiserar samhället och uppmanar folk till handling. Dem som har satt upp dem gör reklam för sin organisation. Det hänger lite ihop med vänsterpolitik som också är den dominerande sidan av politik på möllan eftersom organisationerna är vänsterpolitiska.

 

skribenter: Linn, Saga, Johanna, Emilia

 

Annonser

Gör din röst hörd

Detta bildspel kräver JavaScript.

Direkt när vi kom upp från tåget bländades vi av solens starka strålar. Med Möllevångstorget som mål satte vi fart och gick. En skillnad mellan områdena vi gick mellan märktes tydligt, då vi plötsligt möttes av ett ställe med mycket klotter och affischer. Det syntes tydligt att politiken tar en stor plats på Möllan.
Innan vi gick över övergångsstället till torget möttes vi av en man i 30-årsåldern. Vi stannade honom och presenterade oss för att sedan fråga om han hade några minuter att svara på några snabba frågor. Efter hans positiva svar ställde vi frågan om han själv var från Möllan och vad han tyckte om det. “Jag är varken uppväxt eller bosatt i Malmö. Jag är bara här i några timmar för ett arbetsmöte.” Följdfrågorna till detta var vad hans intryck av platsen var och om det var något speciellt han lagt märke till. Innan han gav sitt svar funderade han en stund och kollade sig omkring. “Nja, jag vet inte riktigt, det är väl kanske inte den finaste plats jag sett (…) Jag har ju bara varit här under några timmar men har väl lagt märke till att det rör sig många människor här och att det finns lite klotter här och där och en och annan poster.”  

Antifa.se är en hemsida som skriver om sveriges olika lokala organisationer som kämpar mot den organiserade fascismen. De kämpar även mot sexism, kapitalism och homofobi men har inte fokus på att få politiska poäng eller bli välomskrivna i media utan vill endast slå ner den organiserade fascismen. På en av många antifascista posters vi hittade står det: kampen för en fascistfri framtid äger rum idag. Och det är just det intrycket vi fick på Möllan. Med en väldigt tydlig vänsterinriktning i politiken står de flesta för ett jämställt samhälle för alla, oavsett kön, sexuell läggning, religion eller inkomst. Självklart kan man precis som på alla andra ställen inte dra alla invånare över en kant, det kommer alltid finnas en majoritet och flera minoriteter. Den så kallade trenden på Möllan är enligt vår uppfattning, baserat på fältstudier, intervjuer, observationer och fakta från internet, att människor är väldigt öppna, accepterande och vill att alla människor ska ha samma möjligheter och rättigheter att vara sig själva. Känslan vi fick när vi gick runt på Möllevångstorget och på gatorna runt omkring var en väldigt varm och trygg känsla, trots det medierna framställer Möllan som.

Antifa är ett väldigt bra exempel på de politiska grupper som syns på klistermärken, affischer och klotter på Möllan. Vi såg förutom denna postern många liknande som informerade om olika marscher och demonstrationer, som För ett solidariskt Malmö, Ett samhälle för alla inte bara för de rika och Make fascists afraid again. Några av dessa har varit för att uppmärksamma om olika demonstrationer och andra har varit för att sprida budskapet. Något som vi uppfattade som väldigt unikt för Möllan är just hur mycket posters och affischer det finns och att de är så politiska som de faktiskt är. Om en kan läsa något ur alla dessa posters och människorna som kan ha satt upp dem är det att invånarna är väldigt orädda. Eller är de tvärtom väldigt rädda på grund av det samhället håller på att utvecklas till, med en främlingsfientlighet, tydligare segregation och hat mot olika grupper. Att dölja sin rädsla med en fasad av mod är inget ovanligt utan är ibland en nödvändighet, framför allt när kampen utförs av unga kvinnor som i dagens samhälle är i ett mer utsatt läge än män.

Om har en varit med i kollat i olika medier, har en kunnat se att mycket demonstrationer runt om i Sverige har inträffat. Expressen skriver i sin artikel Wallström om hoten vid protesten “Oacceptabelt” (2017-12-09) att en demonstration som samlade ungefär 200 personer på Möllevången uttryckte sitt hat och hotade judar. Denna demonstration är dock enbart en av många som sker på Möllan. Ta natten tillbaka är en av dessa där de på sitt Facebook-evenemang uppmanar transpersoner och/eller kvinnor att delta. Följande står i beskrivningen till evenemanget:

5För alla gånger vi känt oss otrygga på stan.
För alla polisens uppmaningar om
att vi ska stanna hemma istället,
trots att hemmet också är våldsamt.
För våld överallt.
För trakasserier på arbetet.
För alla rörelser som försöker tysta oss.
För otillräckliga rörelser, transfobiska rörelser, rasistiska rörelser.
För att det är slut med det nu.
Vi slår tillbaka.
För en tystnad som har brutits. För ett uppror som bara har börjat.
För att bygga en rörelse tillsammans.
För att det är vi som är staden.
För att gatorna tillhör oss.

Den politiska inriktningen är påtaglig. Grupper som inte har en maktposition är de som uppmanas att delta. En motrörelse till de grupper som på något sätt varit exkluderande mot människor och som på något sätt har förminskat andra människor. Att ha deltagit i denna demonstration och att delta i många andra liknande demonstrationer är ett utmärkt tillfälle att träffa människor med samma mål och politiska tillhörighet men även att få utrymme till att uttrycka sig själv. Politiken är ett sätt att forma sin identitet och blir i många fall en del av den en är. Det kan vara ett sätt att visa sin uppskattning till något parti men kanske även visa sitt missnöje. Människor vågar höja sina röster!    

 

Sara Bergman och Frida Wallenstad

Katedralskolan, S16B

En politisk rundvandring på Möllan

En dag på Möllan

En politisk rundvandring

Det var en tidig måndagseftermiddag och regnet hängde i luften när vi steg av tåget på Triangeln för att närma oss Möllan. Majsolens strålar gömde sig bakom det mjölkiga molntäcket när vi promenerade upp mot Möllevångstorget, ett torg som välkomnade oss med den färgstarka frukthandeln. Vi hade anlänt till kanske en av Malmös mest omdiskuterade och mångkulturella platser, i syfte att djupdyka in i Möllans alla politiska budskap. Vi hade bestämt oss för att undersöka hur det politiska klimatet ser ut på Möllan, och hur den politiska rörelsen och de politiska budskapen ter sig.

Politiska flyers och affischer i stadsdelenPolitics

Vi fokuserade på flyers och affischer och redan vid första anblicken möttes vi av sådana med politiska budskap. Det var överhängande vänsterorienterade budskap; allt från feminism, socialism, anarkism och kommunism prydde elskåp och gatuskyltar. Under vår promenad upp till torget blev vi inbjudna till solidarisk matmarknad, informerade om asylstöd och uppmuntrade till att krossa fascismen. Det blev tydligt för oss att den politiska aktiviteten var utbredd och inte enbart begränsad till de etablerade politiska partierna och organisationerna. Det fanns såklart en stor representation av såsom Ung Vänster, Socialdemokraterna, Svenska Kommunistiska Partiet; samtliga var vänsterorienterade. Många lappar såg hemgjorda ut och saknade en organisation i ryggen. De refererade även till enbart en facebooksida. Detta visar på att det finns ett stort utspritt politiskt engagemang, allt ifrån etablerade organisationer till privatpersoner.

Hur röstas det på Möllevången?

Hitta Livsstil

Livsstilskarta från hitta.se efter sökning på Möllevångstorget

Frågan som då väcktes hos oss var varför majoriteten av de politiska budskapen var vänster, socialistiska och kommunistiska? Enligt Hitta.se är det största partiet på Möllevångstorget Socialdemokraterna (31,36%) därefter Vänsterpartiet (19,12%) och Feministiskt Initiativ (17,92%) . Den partipolitiska ställningstagandet i området tyder på vad invånarna värdesätter, med tanke på till exempel Vänsterpartiets och Feministiskt Initiativ tydliga inriktning på feminism. Det går även att påvisa genom de affischer och flyers vi observerade under vår promenad. Ytterligare en intressant aspekt som går att väga in när man studerar den politiska rörelsen, är medelinkomsten i området. Snittinkomsten är enligt Hitta.se 19254 kr i månaden. Det är sen tidigare känt att människors ekonomiska situation har en stor inverkan på hur man sedan röstar. Generellt tenderar låginkomsttagare att rösta mer åt vänster och höginkomsttagare åt höger. Att väljarna tenderar att rösta på detta sätt beror på flera olika faktorer; bland annat sociala och traditionella. Detta är ett antagande som absolut går att ifrågasätta och är inget faktum.

Hur uppfattar vi det politiska klimatet ut på Möllan?

I början av detta blogginlägg ställde vi en frågeställning: Hur ser det politiska klimatet ut på Möllan? Hur ter sig den politiska rörelsen?

Identitetspolitisk synlighet

Vi har tidigare i inlägget besvarat vår första fråga, hur det politiska klimatet ser ut på Möllan och konstaterat att det framförallt är vänsterorienterade budskap. Vad beror då detta på? En förklaring kan vara att boende på Möllan är vänster på den partipolitiska skalan. Majoriteten av de affischer som vi tog del av uttrycker ett identitetspolitiskt budskap, som exempelvis feminism, HBTQ+-rörelsen och kulturell mångfald i positiva termer. Budskap som dessa är i regel hjärtefrågor för unga människor, som har ett stort inflytande i området. Det är dagens klassiska frågor för vänstern och skulle kunna vara en förklaring till varför organisationer på vänsterflanken har så pass stor inverkan på ett område. Många av dessa organisationer och rörelser har sina huvudkontor i områden kring Möllan.

En ung, radikal och ”fattig” stadsbefolkning

En annan förklaring till varför Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Feministiskt Initiativ har ett så pass stort väljarstöd i den här delen av Malmö, kan vara de relativt låga snittinkomsterna. Vi konstaterade tidigare att medelinkomsten ligger på omkring 19000 kronor i månaden. En vedertagen sociologisk tes är att låginkomsttagare ofta är mer vänsterorienterade. En annan intressant aspekt är antalet unga människor som rör sig på Möllan, är högt. Det finns en utbredd kulturscen i form av musik, stand-up och billig öl, som lockar till sig en ung publik. Eftersom det är så många yngre som är aktiva i området, är det nödvändigtvis inte dem som bor där som har satt upp de politiska budskapen. Således förklaras varför snittåldern på de boende är hög, medan de politiska budskapen är med största sannolikhet från ungdomar.

 

Efter våra observationer kom det inte som en chock att affischer och flyers på Möllan uttryckte vänsterorienterade budskap. Under vår timme på Möllan blev vi informerade om den kommunistiska klasskampen ett flertal gånger, till skillnad från Lunds gator där den knappt existerar. Olikheterna tycks vara stora. På Möllan skyltar man stolt med sitt politiska ställningstagande – något som är mycket svårt att missa. På Lunds gator är den mer subtil i kontrast till Möllan där den är en del av kulturen. Det som dock knyter de två geografiska platserna samman är den unga aktiviteten och deras stora politiska engagemang.

Hanna, Mathilda, Astrid

Politiska budskap på Möllan

Nora, Helin  S2c

Det Politiska Möllan

Den 22 april klev vi av tåget i malmö, vi möttes av vårsolen och människorna runt om oss såg glödjefulla ut över att solen egentligen hade kommit. När vi väll kom till möllevångstorget var vårt första intryck att det fanns många olika kulturer som präglades på ett och samma torg. Men även  starka politiska uttalande genom graffiti målningar, affischer, klistermärken etc. Man märkte tydligt att vänstern var det parti flest på möllan sympatiseradee med. Vi bestämde oss därför för att ta reda på mer om den politiska sidan av möllan och om vår hypotes stämmer.

 

Politiska budskap vi möts av

Redan i början av Möllan finns det tydliga politiska budskap genom markörer i form av affischer och klistermärken som visar Möllans politiska aktivitet. Efter en dag på möllan är det väldigt tydligt vilka politiska ideologier som dominerar. Uppmaningar till bland annat en klasskamp, kvinnokamp och kampen mot rasism.

graf

Den här graffiti målningen var det första vi möttes av när vi lämnade möllevångstorget.

 

Skillnaden på Möllan och resten av Malmö

När vi gått förbi den stora graffiti målningen mötte vi på en medelålders man på vägen från Rädda barnen som bar på en insamlingsbössa i handen. Han berättade att för honom finns det en stor skillnad på Möllan och andra delar av Malmö när det kommer till givmildhet. Enligt hans erfarenhet är det fler som skänker en slant till Rädda barnen på möllan även fast det inte är stor summa än i resten av Malmö. Han trodde att folk ofta skänkte en liten summa berodde på att det bor många låginkomsttagare i området, men varför folk skänker pengar ändå beror på att det finns en socialistisk anda på Möllan.

Det politiska klimatet

Vi gick mot folkparken och möttes av mycket liv och rörelse, trots olikheter mellan människorna är det en bra stämning och vi ser några åka skateboard i skateparken och andra sitta på gräset och spela gitarr. Vi gick fram till ett par som satt och vila i solen och frågade om det var okej om vi ställde några frågor. Det log lite och tyckte det var okej. Vi frågade hur dom ansåg möllans politiska aktivism märktes. De tyckte att det tar mycket plats men det mesta är plancher och graffiti som uttrycker åsikter. Men annars kan folk vara ganska försiktiga med att säga sina åsikter men något som är tydligt är att de flesta är socialister. Vi frågade sedan om de var öppna med sin politiska sätllning. De svarade att de inte var jätte insatta men det självklart var på den vänstra sidan. Vi tackade och gick vidare.

 

Vi bestämde oss för att prata med en till persson och gick därför vidare. Vi såg ett gäng unga killar och gick fram till dom och frågade om vi kunde ställa några frågor. De började med att ha lite attityd och undrade vad vi ville fråga osv. Vi sa att vi ville prata om den politiska möllan de började med att två killar berättade att de inte brydde sig om politik särskilt mycket men dom var tydliga med att Sverigedemokraterna inte var något parti som borde finnas i riksdagen. Vi pratade en stund med dom och de berättade även att det var ganska vanligt med demostrationer mot rasism och för jämnställdhet. De ansåg att många runt 20/25 årsåldern är politiskt engagerade nästan som att det var en trend. De berättade lite om att ibland kom de i slagsmål med folk som uttalade sig rasistiskt. När vi pratat en stund tackade vi och började gå tillbaka mot torget igen.

Påvägen hem från möllan diskuterade vi om vår bild av den politiska möllan före och efter vi var där. Vi ansåg att bilden vi hade stämde ganska bra överens med vad vi såg och fick berättat för oss. Men något vi lärde oss var att det även där fanns rasism och personer som istället för att sprida vänster propaganda spred höger propaganda

 

Politisk röster från Möllan!

Politiska platsen Möllan

“Jag har svårt att tänka mig att folk som bor här kan rösta på SD, i så fall borde dem flytta genast för man kan förfan inte leva med att hata alla”. Citerat av Adam

En solig fredagseftermiddag i april spenderade vi mitt i centrala Malmö, på Möllevångstorget för fältobservation. Vi befann oss på en plats där antalet demonstrationer som ägt rum genom åren är stort. Redan när vi stiger av tåget på Triangeln möts vi av en kommunistisk propaganda. Vi ser ett stort informationsblad över en demonstration den 1 maj kl. 12.00 på Triangeln. Ögonblicket vi placerar våra fötter på Möllan känns det som att man för en stund lämnat Sverige för att träda in i en mångkulturell värld där politiken breder ut sig över gatorna. Det första vi lägger märke till är en bastant vägg med olika flyers, affischer och klotter som förmedlar olika politiska budskap. Att Möllan i sin helhet är en politisk engagerad plats som länge varit förknippat med politik och demonstrationer går inte att sticka under stolen med. Invånarnas politiska åsikter skådas inte endast på Möllevångstorget utan de uttryckts dessutom genom klistermärken på stolpar, el-skåp, flyers och klotter på väggarna runt om i området. Det vi har undersökt och granskat är det politiska läget på Möllan, hur de politiska åsikterna varierar och ser ut. Dessutom har vi försökt att undersöka om det är något parti som är mer överlägset än de andra.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Har SD en plats på möllan?

Vi möter en kille och hans flickvän, Adam och Isabell, som sitter vid statyn i Möllan. Båda verkar vara runt 23-års åldern. De anser inte Möllan som ett politiskt aktiv område och tycker inte heller det märks av att det är politiskt aktivt. Däremot antog dem, med tanke på att Möllan är ett mångkulturellt område, att ett parti som SD borde vara långt ner på listan. “Jag har svårt att tänka mig att folk som bor här kan rösta på SD, i så fall borde dem flytta genast för man kan förfan inte leva med att hata alla”. Citerat av Adam.

Patriarkala strukturer i stadslivet

c261c199-4d25-4712-bb1d-fade6fc4f642På en bänk vid torget sitter en medelålders kvinna med kostym, som ville vara anonym. Hon ansåg sig själv vara politiskt aktiv där hon aktivt är engagerad i partiet Feministisk initiativ (FI). Hon tyckte att det patriarkala samhället borde förändras. Hon hävdade att de patriarkala samhället levde kvar på grund av mångkulturen som finns i Möllan. Hon sa att folk tar med sina kulturer från sina länder.

“Jag menar inte att de är dåligt att vi har ett mångkulturellt samhälle här, men vi måste definitivt ändra på den manliga dominansen som finns”. Citerat av anonym kvinna.

Utan bidragen hade jag inte tak över huvudet

Vi rör oss vidare till en frisör salong som inte är så långt ifrån torget vi just befann oss. Där stöter vi på en ensamstående mamma med fem barn. Hon mötte oss med ett gott leende och besvarade frågorna vi ställde så gott hon kunde. Hon berättade för oss att hon inte är så politiskt aktiv men att hon verkligen är av åsikten att politiker bör satsa mer på att hjälpa dem som är i nöd i form av finansiella bidrag.

“Sverige har många som behöver hjälp och jag är en av dem, utan de bidrag jag får, hade jag och mina fem barn inte haft tak över huvudet, och för det är jag evigt tacksam.” Citerat av anonym kvinna.

Klockan rör sig mot 15 och vi känner oss uppfyllda av alla intryck Möllan och dess människor har gett oss. Vi beger oss åter igen mot Triangeln för att ta pågatåget mot Lund och tackar för en fin dag med mycket sol och värme.

Johanna och Meltem S2c

Är alla på möllan feminister?

Feminism på Möllan

0a52f16a-182e-4fa5-a39c-5b2a9d9dd8e3Det är måndag eftermiddag och solen lyser över Folkets park i Malmö. Utanför ingången sitter en affisch uppklistrad. Den uppmanar till att besöka vänsterpartiets första maj-firande som kommer att äga rum på Möllevångstorget om en vecka. Vänsterrörelsen är stark på Möllevången. Valstatistik visar att 25 % av väljarna i valkretsen Folkets park röstade på Vänsterpartiet. Men det finns ett annat parti som har ett starkt fäste i Folkets park. Nämligen Feministiskt initiativ som i senaste riksdagsvalet fick 24 % av rösterna (jämför med 3 % i hela riket). Vi har kommit hit för att undersöka hur människorna som idag befinner sig i parken förhåller sig till feminism.

97f317cb-473d-4b21-a8b3-f4fd0c127055

Parken är fylld av byggarbetare och maskiner. De gräver och verkar hålla på att bygga om någonting. Vi är lite förvånade över att det inte är fler människor ute, eftersom det är vackert väder, men vi kan samtidigt förstå att byggarbetet gör att de stora folkmassorna söker sig till andra platser.

Skatekillarna:  ”Män och kvinnor är lika värda, fast på olika sätt”

På baksidan av Moriska paviljongen ligger en skateboardramp. Två killar som verkar vara i 25 årsåldern åker skateboard och vi bestämmer oss för att gå fram försöka prata med dem. Vi börjar med att presentera oss och frågar därefter om deras uppfattning om feminism. De är överens om att de tycker att män och kvinnor ska ha lika rättigheter, men den ene tillägger att han tycket att feminismen kan gå till överdrift ibland och att det finns viktigare saker som man borde fokusera mer på. ”Män och kvinnor är lika värda, fast på olika sätt” säger den andra killen medan han tar sats och åker ner för rampen.

Småbarnsmamman: ”Jag är nog lite konservativ i vissa delar”

Vi går vidare och stannar vid en studsmatta som ligger en bit bort. En kvinna står bredvid sin cykel och tittar på sin son som leker och hoppar på studsmattan. Hon verkar inte vara helt bekväm med att svara på våra frågor, då hon inte ansåg sig vara så politiskt insatt. Hon gör det dock tydligt för oss att hon inte anser sig vara feminist. ”Jag är nog lite konservativ i vissa delar” säger hon.

Vi lämnar Folkets park och vi är överens om att det är intressant att det, trots valstatistiken, inte tycks råda något feministiskt konsensus i området. Det finns flera olika åsikter som inte helt stämmer överens med varandra.

Vi kommer till Södervärn och börjar leta efter personer att intervjua. Vid en av busshållplatserna står en kvinnlig pensionär. Under intervjuns gång framgår det att hon kan inte är så insatt i denna fråga samt att det skulle gå emot hennes son och barnbarn av det manliga könet.

Feminist, javisst säger killen!

Den sista personen vi stöter på är en man som verkar vara i 25-årsåldern. Han säger att han är feminist och tycker att det är en självklarhet att män och kvinnor ska ha lika rättigheter. Efter detta rullar en buss in på hållplatsen bredvid och mannen förklarar att han måste gå.

Klockan har börjat närma sig 15 och vi bestämmer oss nu för att avsluta observationen. Efter en dryg timme på Möllevången har vi pratat med fem olika människor som gett oss sin åsikt i ämnet. Solen lyser fortfarande när vi går på buss 174 för att åka hem till Dalby.

Claudia & Wilma ind. val

2870c0c2-9a6a-469d-892f-0dccbec52d70

Röda segern på möllan

 

Solen skiner över Möllevången. På torget hörs rop från säljare och sorlet från människorna som yrar omkring. Vår uppgift för dagen är att ta reda på det politiska läget på Möllan. Vi väljer att börja gå runt på gatorna för att se vilket politiskt läge som majoriteten av affischerna utstrålar.

“Bygg bort bostadsbristen!” “Bygg välfärd – inte murar” är de texter vi möts av så fort vi kliver av bussen på torget. Det skickas ut en ganska tydligt budskap för hur människorna på Möllan ska tycka och rösta – “kommunismen ska segra!” Även om det Kommunistiska partiet inte är ett parti som är med i riksdagen, så är det ett parti som står för solidaritet och jämlikhet, vilket Möllevångens invånare är väldigt måna om. Partiet står på arbetarnas sida, vilket majoriteten av invånarna kategoriseras inom. Kollar man dock på röstningsstatistiken från år 2014, så ser man att det största partierna i området är Socialdemokraterna (27,83%), Feministiskt initiativ (20,58%) och Vänsterpartiet (18,93%).

Politiska röster i gatuvimlet!

Efter att vi hade vandrat runt och kollat på affischernas budskap bestämde vi oss för att se om individernas åsikter stämde överens med vår uppfattning. Vi frågade fem personer om vad de trodde var det största partiet på Möllan. De två första personerna vi hittar sitter i solen, lutar sig mot en staty och pratar om något som får en av dem att brista ut i skratt. När vi frågar dem vilket parti de trodde flest röstar på Möllan säger de att de tror att det största partiet är Vänsterpartiet och en av dem förklarar det med att “det är en stor blandning av människor från olika kulturer som vill ha det bättre här”. Vi gick sedan vidare längs med torget och vi frågade en person i förbifarten som svarade hastigt att det troligtvis var miljöpartiet som var störst, men det partiet fick endast 14,87% av rösterna, vilket gör det till det fjärde största partiet i området. Efter det fortsatte vi gå längs med gatan förbi en uteservering. Vi såg ett äldre par som satt och drack kaffe och åt cheesecake och vi valde att fråga dem. De svarade lättsamt att det största partiet troligtvis dominerades av vänstersidan, vilket är helt korrekt, och den andra sa att “precis som jag så röstar majoriteten på Socialdemokraterna”

Första maj

Vi strosade sedan vidare i solskenet mellan alla uppklistrade åsikter om fascism, revolution och anti rasism innan vi tog bussen hem till Lund igen. Trots att vi nu lämnat denna plats så fortsätter ropen från säljarna och sorlet från människorna som yrar omkring.

Elin Ferhm, Sophie Wetterling & Emma Jacobsson