Betygsmatris

Matris på projekt möllan

Matris på projekt möllan

  E C A
TeoriBESKRIVER Fältstudie: Reportagen som ni publicera på bloggenRedovisning: Att utifrån ett tema presentera en frågeställning/problemformulering

 

Eleven beskriver översiktligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor.  Eleven beskriver utförligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor.  Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. 
Redogörelser Fältstudie: Reportagen som ni publicera på bloggenRedovisning: Att utifrån ett tema koppla frågeställning/problemformulering med en empiri, visa konkreta exempel…  Dessutom redogör eleven översiktligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället. Dessutom redogör eleven utförligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället.
ANALYS: Begrepp, teori, modellerREDOVISNING: Att utifrån ert tema och material använda relevanta sociologiska teorier, begrepp och modeller samt dra relevanta slutsatser ur litteratur, artiklar och statistik  I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
Metod: Ni använder, bearbetar och hantera flera sociologiska metoder:–          Observation-          fotodokumentation

–          textstudier

–          intervjuer

–          statistik

 

Du måste noggrant göra källhänvisningar, vi räkna med att ni använder flera metoder för att göra er undersökning. Varje grupp gör en materialsammanställning på alla källor – artiklar, litteratur, fältanteckningar och intervjuer

Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.  Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.  Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen. 
Argumentation och diskussion:Du argumentera för dina slutsatser under redovisningen, du diskutera och ställer frågor under redovisningar, lektioner och handledning. Kommentera och diskutera i facebookgruppen och bloggen. Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Kulturmöten och sociala processer Fältstudie: Reportagen som ni publicera på bloggenRedovisning: Att reflektera kring sociala processer och kulturmöten  Dessutom gör eleven enkla reflektioner över kulturmöten och sociala processer Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över kulturmöten och sociala processer. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s