“Varför skulle jag sitta här om jag kände mig osäker?”

 

Malin 2“Varför skulle jag sitta här om jag kände mig osäker?”

Mediebilden rån, gängmord och narkotikaförsäljning

Möllevången, det område som ryktats vara Malmös farligaste och mest kriminella plats att vistas på. Enligt Sydsvenskan (“Här sker flest rån i Malmö”, Herkel, Peter, 25/4-16) visas det att av alla rån som sker i Malmö, sker flest i området kring Folkets park. I en annan artikel från Sydsvenskan (“23 åring sköts till döds vid Möllevångstorget”, Gärdenfors, Cinna, 12/2-17) berättas det att en 23-åring skjutits till döds på Möllevångstorget. Slutligen skriver SVT (“Granne: Folkets Park har blivit ‘knarkets park’, Sundin, Kenneth, 18/3-2016) en artikel som hävdar att Folkets park har resulterat i att bli “Knarkets park” efter att flertal boende i området varit vittnen till försäljning av diverse droger. Dessa är ett fåtal av de många artiklar som rör kriminaliteten på Möllan. Vi är nyfikna och vill se om det finns en annan bild av Möllan än den som nämns i media.

Vår observation på Möllevången – tryggt eller otryggt

Det är en solig eftermiddag som vi, några elever från Katedralskolan, tar tåget till Malmö malin 1för att besöka Möllan , den platsen som ryktas vara en av de mest osäkra platserna i Malmö. Vi stiger av tåget på Triangelns station och börjar gå. På vägen dit möts vi av affischer med politiska budskap, folk sittandes på uteserveringar samt ett starkt lysande blåljus från en polisbil som kör snabbt förbi. Innan vi påbörjar vår undersökning, samlas hela gruppen för en snabb genomgång. Då Henrik börjar fotografera gruppen, skyndar vi oss därifrån för att undvika att komma med på bild. För att underlätta vårt arbete, väljer vi att dela upp oss i två mindre grupper. Den ena gruppen kommer röra sig runt Möllevångstorget medan den andra gruppen fokuserar på personerna i Folkets park. Frågorna vi väljer att ställa är huruvida de är kopplade till möllan, om de bor där eller om de bara vistas där ibland. Vi bad dem dessutom beskriva Möllan med ett ord samt förklara ifall de på något sätt känner sig osäkra på platsen och berätta om de märker någon form av kriminalitet i området.

 

Arbetande i Folkets park 

En av personerna som vi intervjuar arbetar i Folkets park och är familjär med området trots att hon inte bor där. Ordet som hon väljer att beskriva Möllan med är “Invandrartätt”. Hon berättar att hon inte känner sig otrygg i området men att hon däremot är väl medveten om kriminaliteten som pågår i parken. Under intervjun pekar hon ut specifika platser där försäljning vanligen sker samt där ungdomar brukar sitta och röka på. Vi märker tydligt att hon vet om brottsligheten som vi tidigare nämnde i inledningen men att hon dock inte känner att Möllan är en farlig plats att vara på.

Besökare i Folkets park

“Varför skulle jag sitta här om platsen var osäker”.

På vår promenad i Folkets park möter vi en man sittande på en bänk. Vi börjar ställa våra frågor och märker att han upplever dem som oväsentliga och lite komiska. “Varför skulle jag sitta här om platsen var osäker”. Detta är svaret vi får när vi frågar honom om han upplever Möllan som osäkert. Han menar på att Folkets park är en trevlig plats att vistas på och att det dessutom är en offentlig plats med mycket barnfamiljer. För honom verkar det orimligt att kriminalitet skulle inträffa på en plats som denna.

 

2017-05-03 12.06.55Väktare på Möllevångstorget

En annan person som vi stöter på och som även utmärker sig i vår undersökning är en väktare i 40-årsåldern som jobbar på Möllevångstorget sedan två år tillbaka. Han berättar att han aldrig skulle kunna tänka sig bo i Malmö  med tanke på all kriminalitet han stöter på dagligen. Varför väktaren utmärker sig från resten av de vi pratade med är för att han beskrev Möllan med ordet “kriminalitet”.

De andra berättade nämligen att Möllan skulle kunna beskrivas med orden; hemma, livlig och trygg. Vidare berättar han att det finns ett café inte långt från vart vi står där det säljs knark samt att det sker andra kriminella handlingar där.

 

Utöver dessa tre personer som vi nämnt i inlägget, intervjuade vi sju andra personer till som inte utmärkte sig i svaren de gav oss. De beskrev Möllan som en trygg och härlig plats, fyllt av trevligt folk.

 

Sammanfattningsvis har vi fått fram ett resultat som inte stämmer överens med det vi hade förväntat oss i vår studie utifrån det vi fått se i media. Vi hade förväntat oss svar som stämde överens med de artiklar som beskrevs i början av detta blogginlägget vilket är mer polisbilar, otrevligt och tillbakadraget folk samt andra svar kring hur platsen upplevs som osäker. Vi kan utifrån intervjuerna dra slutsatsen att kriminalitet existerar men att det har normaliserats och därför inte påverkar personerna som vistas på Möllan.

 

 

Malin Forsberg, Tea Nilsson, Annie Wirkeland, My Saurow & Josefin Mauritsson

Är Möllan Malmös otryggaste plats?

Av: Sofia Håkansson E3b, Geofina Andersson H3, Laura Lidbeck H3

sydis

Bild från sydsvenskan, se länk

Källa: http://www.sydsvenskan.se/malmo/larm-om-stort-slagsmal-pa-mollan/

Vi bestämde oss för att göra en kvantitativ undersökning om Möllevångens trygghet. Detta gjorde vi genom att göra en enkät som vi sen delade ut till 20 personer i områden runt och på Möllevångs torget. Syftet var att ta reda på vilken inställning folk har angående trygghet på Möllan samt varför de besöker platsen. 20 personer ger inget statistiskt underlag men ska ses som en metod för att få fram olika uppfattningar gällande miljö och trygghet som senare  går jämföra med Malmö Kommuns trygghetsundersökning.  När vi väl kom till det stora torget var det full med människor och miljön var ganska stressig. Medans många stod och handlade frukt och grönsaker vid de olika matstånden, tog vi initiativ att ställa våra frågor.  Vi intervjuade 20 personer i olika åldrar och kön. Resultatet blev väldigt varierande och vi fick många blandade svar.

Något vi noterade som blev väldigt tydligt under intervjuerna var att de personer som tyckte Möllan var en allmänt trygg plats, uttryckte sin åsikt starkt om Möllans trygghet och var väldigt positiva till dess situation. De  kommenterade även att de inte var rädda och ansåg det vara löjligt att känna sig otrygg, då det inte fanns någon anledning till att inte känna sig säkra. När vi sedan frågade lite andra människor, fick vi ibland annorlunda svar. De som skrev att de kände sig otrygga vid olika tillfällen samt tidpunkter, gav inte många detaljer och svarade kortfattat. De kanske kände sig obekväma och upplevde att det var obehagligt att öppna upp sig personligen vid frågor otrygghet. Möllan är område i Malmö med ett specifikt rykte, ett rykte där mångkultur, kriminalitet, osäkerhet och festande råder. Dock har platsen även många positiva sidor. Många skulle nog säga  att Möllevången är en mötesplats där kulturer och matupplevelser möts.

 

Resultat av undersökning/enkäter- Trygghetsskalan går från 1(Mycket Trygg) till 6(Mycket Otrygg

Detta bildspel kräver JavaScript.

Intressant att notera ifrån resultaten av intervjuerna:

  • Av de 10 personer som alltid känner sig trygga på Möllevången under alla tidpunkter, är 100% där vid någon tidspunkt varje dag.
  • 10 personer känner sig vid vissa tidpunkter otrygga, av dessa besöker 40% Möllevången någon gång i månaden, 20% nästan aldrig, 20% flera gånger i veckan, 20% varje dag. Endast en av dessa 10 bor där.
  • Av de som bor där, hävdar en att hen känner sig otrygg pga gängaktivitet och en annan känner sig allmänt osäker där. En tredje känner sig otrygg inför våldtäktskulturen då hon är ung tjej.

Man kan dra slutsatsen att de som besöker Möllan ofta eller bor där, är de som känner sig mest trygga medans de som endast besöker Möllan någon gång då och då, känner sig mest otrygga. Detta skulle kunna vara ett resultat av hur Möllan och Malmö generellt sätt framställs i medier. Då det ofta är vanligt att läsa i tidningen och höra på nyheterna om hur farligt det är i Malmö. En annan orsak till dessa skillnader i trygghetsuppfattningen kan även bero på att de som bor på Möllan vet vilka tider på dygnet som är säkra och vilka områden som inte är det. Något som resulterar i en allmän trygghetskänsla, då dessa personer själva kontrollerar var de är vid vilken tidpunkt och indirekt även hur trygga dem är.

 

Tidigare undersökningar:

I Peter Herkels artikel Här sker flest rån i Malmö (Sydsvenskan, 2016-04-25), redovisas siffror från nya undersökningar som gjorts angående råndrabbade områden i Malmö. Här visas det att kvarteren runt Folkets park är mest råndrabbade i Malmö. Detta är intressant då det uppstår en kontrast mellan fakta, och hur folket upplever det. Majoriteten hävdar ändå att de känner sig säkra. Detta stämmer inte överens med vad Sydsvenskans undersökning visat. En slutsats som kan dras kan vara att folket där lever under en slags falsk trygghetskänsla, kanske beror detta på att det finns en trevlig atmosfär på Möllan och att det är en social plats där folk umgås.

 

Möllan bakom mediebilden

Den 17 april 2015 besökte vi – Kristina, Ulrika och Alexsandra – Möllevången för att undersöka lite mer om huruvida Möllan verkligen är den kriminella plats som media framställer den som.

Varken Kristina eller Alexsandra hade varit där innan, vilket gjorde att de förväntade sig platsen så som media framställde den som. Vi trodde att vi snabbt skulle se krossade fönster och avgränsade områden, men så fort som vi satte vår fot på Möllan märke vi att detta inte var fallet. Istället möttes vi av en fantastisk atmosfär, med skyltar på olika språk och torghandlare som erbjöd oss gratis vattenmelon. Vi fick därför snabbt känslan av att vara utomlands. Men detta var inte semester och det var dags att sätta igång med intervjuerna.

Med bultande hjärtan gick vi först fram till två svenska damer, i 70-års åldern, som just kommit ut från affären ”Möllans ost”. Efter lite småprat fick vi reda på att de inte bodde på Möllan, men att de brukade komma dit för små utflykter eftersom de trivdes oerhört bra. När vi frågade om de höll med medias representation av platsen och om de kände sig otrygga någonstans försvarade de snabbt området.

– ”Media ger en snevriden bild av Möllan, som egentligen inte e farligare än nåt annat ställe”

Detta svaret, att Möllan var en trygg plats, fick vi av ett antal andra svenskar också. Ett svenskt par i 20-års åldern, som bodde i området, berättade dock om att de flesta områdena i Malmö var säkra men att det fanns ställen, t.ex. Rasumusgatan, som de inte skulle våga gå till om kvällarna. Kvinnan berättade att hon för ett tag sen nästan trampat på en granat och att hennes systers pojkvän hade blivit knivhotad när han varit påväg hem från en fest. Paret kände sig dock säkra på Möllan och menade att mycket av kriminaliteten berodde på klasskillnader.

Efter att ha frågat ett antal svenskar blev vår undersökning därför lite mer nyanserad först när vi började prata med två utländska män i 30-års åldern. När vi, på engelska, frågade männen om de såg Möllan som en säker plats svarade den ena mannen med en krasslig engelska:
”For us – it’s safe. We come from Afghanistan, this is much better than boom boom there.”

Vi fortsatte konversationen och fick reda på att de bott här i 2 år och att de inte alls upplever staden som kriminell eller läskig. Därför blev vi senare väldigt chockade när den andra, lite blygare, mannen formade handen som en pistol och leendes sa att han sett någon bli skjuten och mördad för bara någon månad sedan. De började därefter skratta åt vår reaktion och upprepade ännu en gång att de verkligen ser området som säkert.

En stund senare såg vi en tiggare i 20-års åldern som vi, efter en lång stunds överläggande, gick fram till för att fråga om han kanske sett något som andra inte lägger märke till. Mannen kunde dock inte engelska, men det visade sig snabbt att han kunde ungerska – ett språk som även Kristina behärskar. Tiggaren berättade för Kristina att han varit på Möllan i endast en månad och att han trivdes väldigt bra. Han hade varken känt sig kränkt eller hotad av andra, utan bara ignorerad. På nätterna, när han sov ute, hade han inte heller observerat något kriminellt. Kristina sade sedan, efter en stunds konversation, adjö och gav pengar som tack. Så fort vi gick därifrån hände dock något som vi aldrig hade förväntat oss.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Ett oväntat jobberbjudande

En utländsk man i övre 20-års åldern kom skrikandes fram till oss på en cykel och sa med hyfsad bra engelska:

– ”I don’t have money for food, I sleep on parking distict”.

Vi blev först chockade av att det faktiskt var någon som kom fram till oss denna gången, men insåg snabbt att mannen måste sett Kristina ta upp plånboken när hon gav pengar till tiggaren. Vi sa därför att vi gärna ger lite pengar om han svarar på ett par frågor och på så sätt började vår konversation. Mannen, som hette Louis, hade befunnit sig på Möllan i några månader och sa att våld var väldigt frekvent förekommande och att han dagligen såg kriminella handlingar ske. Vi blev genast intresserade och fick sedan reda på att han faktiskt hade ett jobb som visade sig vara svartarbete, som han verkade tro vi var intresserade av. Han busvisslade nämligen och inom loppet av några sekunder hade ännu en man cyklat fram till oss, räckte ut handen och presenterade sig som Dávid. Han frågade därefter Kristina om hon var intresserad av ett jobb och erbjöd sig sitt mobilnummer flera gånger, även fast Kristina bestämt redan hade sagt att hon hade ett jobb.

– ” But this is for us”, sade Louis.

Efter ett väldigt intressant samtal sa vi adjö och bestämde oss för att det var dags att gå hemåt.
17 april 2015 blev alltså en väldigt intressant och lärorik dag för oss, med många nya erfarenheter. Men huruvida Möllan verkligen är farlig upptäckte vi var en svårare fråga att svara på än vad vi trodde. Är Möllan den farliga plats som media framställer den som? Vårt svar, utifrån det vi hörde, är att det dels beror på vem man är, vilka områden man vistas i och på att man möjligen är på fel plats vid fel tillfälle; brott kan självklart ske överallt.

Alexsandra Garpenhall, Kristina Csepregi och Ulrika Fridqvist

Brottsplats: Möllevången

I vårsolen på möllan – mötet med vänsterpolitik, arbetarsymbolik och en globaliserad mångkultur

En typisk svensk vårsol värmer våra ansikten när vi promenerar mot tågstationen i Lund för att ta
oss till Malmö och närmare bestämt Möllevångstorget. Möllevångstorget är ingen ny plats för mig,
jag har varit där många gånger innan men då har det varit för att antingen köpa någon exotisk frukt
på torghandeln eller ta en kall öl på någon av uteserveringarna med bekanta. Nu ska jag dit av en
helt annan a11174954_912248532151089_6499016810048746132_nnledning, jag ska nämligen försöka ta reda på graden av kriminalitet på Möllan och om människorna där upplever Möllan som en osäker plats att vistas på.
Tåget rullar nu in på den relativt nybyggda stationen vid Triangeln.

Jag åker upp för rulltrapporna som leder oss upp vid tandvårdshögskolan, det första jag ser när jag kommer ut ur perrong områdetär en stor skylt (se nedan). Denna skylt som är någon slags reklam för ett torgmöte som vänsterpartiet ska hålla. Jag har innan hört att det var många procent på Möllevångstorget som
röstade på vänsterpartiet i det senaste valet och utan att ens befinna mig på Möllan får jag signaler av att detta kan stämma.

Jag beger mig sedan mot Möllan. Det första jag ser är en torghandel och den välkändabronsbeklädda statyn Arbetets ära av Axel Ebbe. Det blir en häftig

hämta (3)kontrast då statyn skildrar den gamla svenska arbetarmentaliteten medan torghandeln som sker omkring statyn snarare skildrar
dagens globalisering och mångkultur.

Undersökningen – hur tryggt är det på Möllevången

Men om man nu ska hålla sig till själva undersökningen så började jag att fråga en en kvinna i 30 års åldern som var ute och gick med sina två barn över torget vad hon hade för tankar om kriminaliteten på och runt Möllevångstorget hon svarade:

”Det är klart det finns kriminalitet på framförallt droghandel, från vad jag hört av kompisar, men det är inget jag märkt av. Det kan jubero på att jag har små barn och sällan är ute senare än kl 9 på kvällen”.

Jag begav mig sedan emot folkets-park. På vägen dit gick jag verkligen och njöt, solen lyste och
jag gillade verkligen stämningen på Möllan. Det kändes nästan som om man var utomlands med
en massa små butiker som sålde allt möjligt krims-krams, skyltar som var skrivna på andra språk
än Svenska och nästan alla människor verkade glada.

När jag kom fram till stadsparken såg jag en man
i 60-års åldern som satt på en bänk framför dammen. Jag gick fram till honom och frågade samma fråga som jag ställt till kvinnan med barnen innan. Han svarade:

”Jag har bott i många länder i mitt liv däribland Brasilien men den enda platsen jag blivit rånad på är
Möllevången och dessutom två gånger. Så ja, där finns absolut kriminalitet på Möllevångstorget
men inte på dagarna. Då är Möllan en underbar plats att vara på där många kulturer möts och tillsammans bildar en underbar atmosfär från  hela världen”.

När jag är påväg ifrån folkets-park ser jag en grupp människor som ser ut att härstämma ifrån
minst 3 olika ställen i världen; Asien, mellanöstern och Europa. Jag går fram till gruppen och frågar
vad dem tycker är det bästa och det sämsta med Möllan. De är alla eniga om tre saker. För det
första säger dem att det är bra med torghandeln på dagen eftersom man då kan få tag på
grönsaker och frukter som man inte kan få tag någon annanstans i Sverige. För det andra tycker
dem att det är negativt att man som nyinflyttad i Sverige kan få det svårt att komma in i den
svenska kulturen om man bor på Möllan eftersom att Möllan är som en mix av så många olika
kulturer från hela världen. Den tredje saken är att det inte är lika säkert på dagen som på natten på
Möllan. Två av personerna har flertalet gånger sett både misshandel, drogförsäljning och annan
kriminell verksamhet runt Möllan på natten. De tror att det beror på att det finns många personer
runt Möllan antingen behöver pengar eller vill ha droger när de är ute på krogen på natten.
Molnen börjar nu att dra ihop sig på himlen och det känns som att det är dags att bege sig hemåt.
Jag har som sagt varit på Möllevången innan och jag tycker att det är en fantastisk stadsdel men
jag tror som sagt att där också existerar en hel del kriminalitet. Men det är absolut ingen farligare
plats än någon annan liknande stadsdel i andra städer. Folket som bor där såg också ut att leva i
harmoni oavsett vilken del av världen man härstammar ifrån vilket för mig är något väldigt positivt
för det verkar inte existera någon slags rivalitet mellan folk från olika länder vilket kan leda till
kriminalitet. Men för att sammanfatta min upplevelse av Möllan med ett ord skulle jag säga;
Fantastisk!

Jack Hedetoft