Fältobservation Möllevången

Sammanfattning observation Möllevången
Heidi Paradis, Isabella Ohlsson, Johann Bitzén, Andrea Jacobsson

Alla vi intervjuade beskrev Möllevången på ungefär samma sätt. Här kommer en liten sammanfattning om hur vi upplevde Möllevången under vår observation.
Det är en väldigt mångkulturell plats med en positiv innebörd, en stor blandning av människor som verkar komma bra överens. Ibland kanske det fattas lite av den svenska kulturen eftersom det finns en stor prägel av andra kulturer, både bland människor och i affärerna.

Alla beskrev också platsen som livlig och det höll vi med om, det hände någonting överallt, mycket liv och rörelse. Vi tror att det är tack vare alla pubar och serveringar.
935346_10200619457361448_2059033739_nDet finns lite av allt där. Vi fick en känsla av att alla gator hade lite olika ”teman”. Den ena gatan Simrishamnsgatan kändes lite reggae, mycket musikplanscher och många människor som klädde sig lite rasta-aktigt. Den gatan fanns det inte så mycket affärer på. En annan gata Ystadgatan var det mycket mer affärer och mat, någon köttaffär, en vattenpipa-butik och något fruktstånd. Den gatan kändes lite mer öppen, folk kom och gick. Ingen kändes så upptagen någonstans, alla såg väldigt lugna ut. Det kändes inte som att folk var på väg någonstans utan det såg ut som att alla tog det lite som det kommer.
Även fast det var dagtid så var det mycket blandade åldrar och kulturer. Både ungdomar och äldre människor strosade runt på gatorna.
Möllevången beskrivs som en mötesplats och det fick även vi en uppfattning av, framförallt på torget. Man fick en känsla av att många känner varandra, eller lär känna varandra. Vi kände olika lukter på olika ställen, svårt att beskriva lukterna men vi associerade de med ”utomlands”. Man kände igen de även fast man kanske inte känt de i Sverige.
Varorna i affärerna kändes väldigt fräscha men själva affärerna var inte så jättefräscha och på vissa gator var det rätt smutsigt.
Det upplevdes som en knutpunkt.

Inför fältstudien

FÄLTARBETE

2013-04-06 14.27.40

Elisabeth Högdahl nämnde olika teman för observationer på kring Möllevången? Jag försökte utveckla dessa som förslag på olika uppgifter ni skulle kunna göra för att kartlägga och förstå platsen. Använd gärna mobilkamera, men med ett visst hänsynstagande

  1.  Hur var det förr?  Hur är det nu? Läs in er i bakgrunden, fråga äldre människor på möllan om deras minnen och upplevelser. Hitta lokaler som varit industrier? vad finns där idag? Iaktta platserna, folket som är där, torghandeln, vilka affärer, pubar och caféer finns där.
  2. Arkitektur, byggnader, platser, hur de används staden, lukter och aktiviteter. Detaljstudera, kolla in fasader, klotter, skräp, människor och allt. Leta efter spår i staden som exempelvis ”tuggummit i asfalten” som nämndes på föreläsningen.
  3. Hur används Möllan? Vilka är där? Vad gör de? Observera torghandel, cafélivet under de timmar ni är där. Prata med folk
  4. Hur pratas det om Möllevången? Kolla tidningar och bloggar hur stadsdelen skildras och beskrivs. Kontrastera den ljusa bildendet mångkulturella och bohemiska gemytet mot den mer mörka bilden med kriminalitet, missbruk, svart arbetskraft, klyftor, barnfattigdom och osäkerhet. När ni observera och intervjua försök hitta exempel på dessa motstridiga bilder
  5. Hur upplevs de som bor på Möllevången sin stadsdel: Elisabeth Högdahl beskrev mannen som såg Bergsgatan som ”sitt Grekland”. Vad finns det för andra upplevelser av Möllevången? Varför inte fråga folk om deras olika minnesbilder av stadsdelen? Vad är deras favoritställen i Staden? Vilka platser undviker de?