Bilder från Möllan

Det första bildspelet av gruppen med Elise, Isabelle Werner, Klara Leger och Sandra Wikborg i S2c. Som även gjorde följande fältreportage

Inspirationsföreläsning: Punk, subkultur och grafitti

Erik Hannerz – Punk och subkulturer

När applåderna efter Elisabeth föreläsning rinner ut är det dags för nästa föreläsare. Han heter Erik Hannerz och har doktorerat i urban-sociologi vid Uppsala universitet och ska berätta om subkulturer med inriktning punk. Erik inleder med att problematisera det faktum att vi människor lever efter vissa erikmönster, kultur och normer, vilket Erik kallar för ”handlandets grammatik”. Han ifrågasätter också varför vi gör och inte gör och vad det är som påverkar våra beslut.

Erik berättar där efter om sin forskning kring punk och dess utövare. I sin forskning undersökte han punkare i hela Sverige samt i Indonesien genom observationer och intervjuer. Här efter jämförde han dem och tog reda på om det fanns skillnader i vad de ansåg att punk var och INTE var. I sin föreläsning lägger Erik även fokus på att diskutera om punk är ett sätt att visa att man skiljer sig från samhället, vilket var en återkommande punkt även i hans forskning.

Vidare pratar Erik om punkarna på individ- samt samhällsnivå och vad de punkare han intervjuat och följt har för egen definition av punk. Han berättar om hur olika kategorier av punkare ofta inte accepterar varandra, ser varandra som ”wanna be:s” och försöker separera och skilja sig från varandra så mycket de bara kan. Erik analyserar även skillnaderna mellan Sveriges punkare och Indonesiens punkare. Sverige och Indonesien skiljer sig mycket ifrån varandra ur många aspekter, men är även väldigt lika ur andra säger han. Erik fortsätter med att berätta att punken präglas hårt av samhället och att detta även gäller andra subkulturer. Så trots att man lever på olika världsdelar, så långt ifrån varandra man kan komma, kan man ändå känna samma motstånd till samhället och vilja visa sitt distanserande på samma sätt, fortsätter han.

Avslutningsvis berättar Erik lite om sitt pågående projekt kring graffittin ur ett sociologiskt perspektiv. Han pratar om definitionen av ordet (klotter/gatukonst) och hur människor omedvetet väljer att uppfatta det. När det är smutsigt av avgaser i en tunnel är det ingen som reagerar och lägger resurser på att tvätta bort det, men när någon har målat en blomma i graffitti på samma vägg är det andra bullar, diskuterar han.

 

 

S2b på Möllevången

10034_629775390369891_892746232_nI måndags var det dags för beteendevetarnas andra fältobservation på Möllevången. Tjugofem förväntansfulla elever mötes av den första vårsolen som ganska snart ledde fram till ett myllrande stadsliv efter flera veckor av regn och kyla. Eleverna gick ut med mobilkameror och anteckningsblock för att stadsflanera kring torget, insupa stämningen på fiken, intervjua unga och gamla om hur de uppfattar staden eller helt sonika gå genom butiksutbudet.

3630_10200461479452469_1175936092_n

Först en samling kring ”arbetets ära”, med ett obligatoriskt klassfoto. Där magistern pekar med hela handen och försöker förklara stadens förändring från industrisamhälle till tjänste- och kunskapssamhälle.

Något som blir tydligare när man ser hur fabrikslokalerna omvandlas från industrilokaler till kulturhus och  mikrobryggerier. Eller med mera sociologiska termer från proletariat till urban hipsterkultur.

Sedatn bar det vidare och många spår och bilder av staden kunde åskådliggöras med en mobilkamera som exempelvis hur ”det mångkulturella möllan” och ”den politiska möllan” fångas i en och samma bild.

 

 

 

 

 

 

Torghandel

En ganska avslagen måndagshandel på torget.

554693_629775350369895_521453246_n

Folkets Park: 

En mötesplats för ung som gammal med historiska anor.

folkets park

Subway

subwaySubway står ibland symbol för den stundade gentrifieringen av stadsdelen, något som många elever fick vittnesmål om att det inte välkomnas.Utan upplevs som ett hot mot områdets mysiga och bohemiska atmosfär. Frågan är om det krossade fönstret på subway ska förstås som en politisk handling mot det multinationella kedjorna eller helt vanlig vandalisering.

 

 

 

 

 

 

Pimpad fruktbil.

Konst eller bara konstigt diskuterades i S2b på facebook efter fältstudien. Många tyckte att det var rätt roligt.

383001_10200461478612448_1773523214_n