“Varför skulle jag sitta här om jag kände mig osäker?”

 

Malin 2“Varför skulle jag sitta här om jag kände mig osäker?”

Mediebilden rån, gängmord och narkotikaförsäljning

Möllevången, det område som ryktats vara Malmös farligaste och mest kriminella plats att vistas på. Enligt Sydsvenskan (“Här sker flest rån i Malmö”, Herkel, Peter, 25/4-16) visas det att av alla rån som sker i Malmö, sker flest i området kring Folkets park. I en annan artikel från Sydsvenskan (“23 åring sköts till döds vid Möllevångstorget”, Gärdenfors, Cinna, 12/2-17) berättas det att en 23-åring skjutits till döds på Möllevångstorget. Slutligen skriver SVT (“Granne: Folkets Park har blivit ‘knarkets park’, Sundin, Kenneth, 18/3-2016) en artikel som hävdar att Folkets park har resulterat i att bli “Knarkets park” efter att flertal boende i området varit vittnen till försäljning av diverse droger. Dessa är ett fåtal av de många artiklar som rör kriminaliteten på Möllan. Vi är nyfikna och vill se om det finns en annan bild av Möllan än den som nämns i media.

Vår observation på Möllevången – tryggt eller otryggt

Det är en solig eftermiddag som vi, några elever från Katedralskolan, tar tåget till Malmö malin 1för att besöka Möllan , den platsen som ryktas vara en av de mest osäkra platserna i Malmö. Vi stiger av tåget på Triangelns station och börjar gå. På vägen dit möts vi av affischer med politiska budskap, folk sittandes på uteserveringar samt ett starkt lysande blåljus från en polisbil som kör snabbt förbi. Innan vi påbörjar vår undersökning, samlas hela gruppen för en snabb genomgång. Då Henrik börjar fotografera gruppen, skyndar vi oss därifrån för att undvika att komma med på bild. För att underlätta vårt arbete, väljer vi att dela upp oss i två mindre grupper. Den ena gruppen kommer röra sig runt Möllevångstorget medan den andra gruppen fokuserar på personerna i Folkets park. Frågorna vi väljer att ställa är huruvida de är kopplade till möllan, om de bor där eller om de bara vistas där ibland. Vi bad dem dessutom beskriva Möllan med ett ord samt förklara ifall de på något sätt känner sig osäkra på platsen och berätta om de märker någon form av kriminalitet i området.

 

Arbetande i Folkets park 

En av personerna som vi intervjuar arbetar i Folkets park och är familjär med området trots att hon inte bor där. Ordet som hon väljer att beskriva Möllan med är “Invandrartätt”. Hon berättar att hon inte känner sig otrygg i området men att hon däremot är väl medveten om kriminaliteten som pågår i parken. Under intervjun pekar hon ut specifika platser där försäljning vanligen sker samt där ungdomar brukar sitta och röka på. Vi märker tydligt att hon vet om brottsligheten som vi tidigare nämnde i inledningen men att hon dock inte känner att Möllan är en farlig plats att vara på.

Besökare i Folkets park

“Varför skulle jag sitta här om platsen var osäker”.

På vår promenad i Folkets park möter vi en man sittande på en bänk. Vi börjar ställa våra frågor och märker att han upplever dem som oväsentliga och lite komiska. “Varför skulle jag sitta här om platsen var osäker”. Detta är svaret vi får när vi frågar honom om han upplever Möllan som osäkert. Han menar på att Folkets park är en trevlig plats att vistas på och att det dessutom är en offentlig plats med mycket barnfamiljer. För honom verkar det orimligt att kriminalitet skulle inträffa på en plats som denna.

 

2017-05-03 12.06.55Väktare på Möllevångstorget

En annan person som vi stöter på och som även utmärker sig i vår undersökning är en väktare i 40-årsåldern som jobbar på Möllevångstorget sedan två år tillbaka. Han berättar att han aldrig skulle kunna tänka sig bo i Malmö  med tanke på all kriminalitet han stöter på dagligen. Varför väktaren utmärker sig från resten av de vi pratade med är för att han beskrev Möllan med ordet “kriminalitet”.

De andra berättade nämligen att Möllan skulle kunna beskrivas med orden; hemma, livlig och trygg. Vidare berättar han att det finns ett café inte långt från vart vi står där det säljs knark samt att det sker andra kriminella handlingar där.

 

Utöver dessa tre personer som vi nämnt i inlägget, intervjuade vi sju andra personer till som inte utmärkte sig i svaren de gav oss. De beskrev Möllan som en trygg och härlig plats, fyllt av trevligt folk.

 

Sammanfattningsvis har vi fått fram ett resultat som inte stämmer överens med det vi hade förväntat oss i vår studie utifrån det vi fått se i media. Vi hade förväntat oss svar som stämde överens med de artiklar som beskrevs i början av detta blogginlägget vilket är mer polisbilar, otrevligt och tillbakadraget folk samt andra svar kring hur platsen upplevs som osäker. Vi kan utifrån intervjuerna dra slutsatsen att kriminalitet existerar men att det har normaliserats och därför inte påverkar personerna som vistas på Möllan.

 

 

Malin Forsberg, Tea Nilsson, Annie Wirkeland, My Saurow & Josefin Mauritsson

Möllevången- en farlig plats?

Av: Marcus Regi, Marcus Johansson och Rami Raghid

Det var en ovanligt varm måndag som vi tog tåget in till Malmö triangeln. Väl framme begav vi oss till Möllevångstorget där vi började förbereda oss inför våra intervjuer. Solen stod högt på himlen och sken starkt och varmt. Det vackra vädret påverkade stämningen på torget i den mån att folk verkade mer livliga, glada och överlag mer positiva. Stämning var som sagt på topp när vi fick syn på en man i övre 40 års ålder.

Rami tog det första steget och gick fram för att frågor om vi fick ställa några frågor.

-” Ursäkta, ursäkta vi hade varit mycket tacksamma om du hade svarat på några frågor”

Mannen såg först lite tvekande ut men efter en kort presentation om var vi kom ifrån och vad frågorna gällde blev han mer tillmötesgående. Marcus(Régi) vara ansvarig för att anteckna vad som sades under de alla intervjuerna. Detta var ibland lättare sagt än gjort eftersom många pratade väldigt fort och ibland väldigt otydligt. Vi inledde med första frågan.

 

-”Bor du här på möllan?-hur länge i så fall?”.

Mannens svar blev att han bodde visst på möllan och hade bott där i ungefär 40 år. Vi insåg att vi hade redan nu vid första intervjun stött på en lite guldgruva. En man som bott på just det område vi undersöker i 40 år har ovärderlig information om hur livet på Möllevången är. Han fortsatte med att berätta om att han bott i Stockholm innan men flyttade till Malmö senare och stannade där. Samme man som bott i 40 år har i motsats till vår förutsatta uppfattning aldrig känt sig osäker eller på annat vis rädd på Möllan. Däremot sade ha att han inte gick ut på kvällarna. Fast ha sa att ”de yngre” är ute på kvällarna. Trots att han inte kände sig osäker eller undvek någon plats på Möllan med samma orsak så hade han ändå bevittnat ett mord förra året. Detta kan vi inte understyrka med säkerhet men vi får helt enkelt gå efter mannens ord.

Vi gick därefter runt på torget och intervjuade så många olika människor som möjligt.  Just då var det mest män som var i rörelse så det blev många intervjuer med män i 40-45 års ålder. De som stod ut mest ur mängden var ett gift par som bott på möllan i 16 år, en väktare som jobbar på möllan dagtid och en man som påstod sig vara kommunfullmäktige och hade önskan att Malmö skulle ”utrotas”. Alla de vi intervjuade hade svensk bakgrund och alla tycket inte att möllan var en osäker plats utan en mångkulturell plats fullt av nästintill enbart positiva händelser.

10300681_10201386645503040_3672880307844404285_n

Men efter att ha spenderat nästan två timmar med att gå runt och intervjua ungefär samma slags människor så började våra intervjuer på allvar. Vi såg en man som hade ett mellanösterns- utseende och beslöt oss för att vidga vår undersöknings empiri.

Vi gick fram till mannen och inledde som vanligtvis med:

Ursäkta, kan vi få ställa några frågor?”

Mannen blev förvirrad och sade sedan på dålig engelska ”I kant spek inglish”. Sedan sa han till Rami på arabiska ”ante arabi?” som Rami sedan översatte till ” Är du arab?”. Marcus och Marcus kunde inte ett ord på arabiska utan lät Rami hålla hela intervjun själv. Efter cirka 8 minuters intensivt pratande på ett språk som Marcus och Marcus tyckte mer lät som harklingar så tackade mannen och Rami för sig och sedan skiljdes våra vägar.

En kontrasterande uppfattning – otrygghet och rasism

Efteråt fick Rami febrilt skriva ner på svenska vad som hade sagts under intervjun. Det som Rami hade fått fram var att mannen hade bott på Möllan sedan 2007. Det var nu det intressanta kom fram, mannen sade nämligen att han vantrivdes mycket stort på Möllan. Han ansåg att Möllan var en stökig och även rasistisk plats. Han gick aldrig ut på kvällarna eftersom det var mycket stökigt och oroligt då. Han hade bevittnat ett slagsmål mellan invandrare och svenskar.

Polisen tyckte han inte gjorde någonting mot våldet särskilt inte mot svenskar. Han berättade att han hade bott i USA tidigare och ansåg att det var mycket mer rasistiskt här än där. Detta var intressant eftersom USA har ett illa rykte om sig att vara rasistiska och Sverige har alltid haft ett mycket antirasistiskt rykte. Men här kom en annan åsikt som sade rena motsatsen.

Det blev vår sista mest spännande intervju. Därefter så intervjuade vi mest kvinnor för att få mer än bara mäns perspektiv på allt. Deras åsikter låg nära vad många andra hade sagt om att möllan var en säker plats med mycket positiva attribut.

Därefter gick vi till en närgående butik, köpte vatten och det var avslutandet av vår undersökning på Möllevången.

Olika kontrasterande uppfattningar om livet på Möllan

På Möllevångstorget

Elise Spencer, Isabelle Werner, Klara Leger och Sandra Wikborg i S2c. Se fler av deras bilder

10275916_684884714903527_3520466553451251988_n

Den 28.e april en solig eftermiddag tog vi tåget in till Malmö och hamnade på Möllan där det var dags för fältstudien ”Katte på möllan”.

Vi gick upp ur citytunneln taggade med förberedda intervjufrågor om möllans kontraster, med kameran i högsta hugg. Förväntningarna var relativt låga då ingen av hos har varit medvetna om hur det är på Möllan. De första personerna vi intervjuade var två tjejer som inte kunde särskilt bra svenska, detta skapade svårigheter i kommunikationen och det vi egentligen lyckades fånga upp var att de trivdes bra här. Vi vandrade vidare i riktning mot torget då vi stötte på en familj som var villiga att bli intervjuade. Pappan i familjen berättade att han nyss gjort ett arbete om Möllan. Han berättade att folk här ville bevara möllan som det är med kulturer från alla världens hörn, och inte förnya det med kedjor som Subway osv då man kan hitta dessa nästan överallt.

 

Våra intervjuer och Möllan som en plats där människor känner både trygghet och otrygghet inför, främlingsfientliga attityder kontra upplevelsen av samhörighet i det mångkulturella

De kommande intervjuer var väldigt lika varandra och de frågor vi ställde var:

Bor du på Möllan? Vad är positivt/negativt? Hur trivs du? Är det någon skillnad på dag och natt?

En intervju som dock kan vara intressant att ta upp var när vi träffade tre tjejer i vår ålder. När vi frågade hur de trivdes fick vi svaret att de inte alls trivdes där. När vi sedan frågade vad som var negativt svarade dom; blattar, och pekade sedan mot ett gäng i en liten park. Anledningen var att de ansåg att de förstör. Det är intressant hur någon som växt upp på ett sådant mångkulturellt ställe kan använda sig av denna benämning och har dessa fördomar.1507009_684884664903532_7914890787394170368_n

För att sedan förstå vad tjejerna menade gick vi fram till killarna i parken för att få en intervju med dem. Killarna började med att hälsa och skaka hand med oss och var hur trevliga som helst. Killarna var dock väldigt noga med att få fram en positiv bild av Möllan och var inte särskilt nyanserade.

Kort och gott trivdes de flesta väldigt bra på möllan och valde att gå dit på dagtid till torghandeln för att umgås och få vara en del av det stora på möllan, men…

Sen fanns det också de som inte vågade släppa ut sina barn på vissa gator under kvällstid av egna erfarenheter.

Vem ser vad?

hipstervägg”Folket som går dit är nog lite mer likasinnade. Man håller sig inte inom de ramar och normer som vanligtvis finns (d.v.s. något ”stelt”/eget) utan man vågar utforska och tänka mer kreativt”.

Vi intervjuade, i stort sett, 3 människor med olika åldrar, kön och etniciteter. Vi ställde först huvudfrågan ”Vad känner du till om Möllevångstorget? Vilka är det som bor där och vilka är det som besöker stället?” Efter att personerna fått berätta lite spontant om vad de visste eller trodde så ställde vi några ledande frågor så som ”Vilken social status tror de besökarna har?” etc.  Vi ställde även kraftfulla frågor och påståenden för att verkligen få bekräftat vad de faktiskt försökte säga.

”Folk är inte intresserade av status där. De söker oftast efter något annat”

2013-04-20 12.49.50

Gatukonst på Möllan

Första personen vi intervjuade var en kille i 23 års åldern. Han var svensk dock relativt nyinflyttad i Malmö. Han var väldigt pratsam av sig vilket gjorde att vi fick en ganska bra bild av hur han uppfattade Möllan. Han beskrev Möllan som ett avslappnat, socialt och spontant ställe som, kanske något alternativa människor gick till för att ta det lugnt. ”Folk är inte intresserade av status där. De söker oftast efter något annat” sa han. Vi frågade då om han kunde utveckla detta lite. ”Folket som går dit är nog lite mer likasinnade. Man håller sig inte inom de ramar och normer som vanligtvis finns (d.v.s. något ”stelt”/eget) utan man vågar utforska och tänka mer kreativt”. Han sa att vad han bland annat menade var är att alla är välkomna. Välkomna på ett annat sätt än på t.ex. Lilla torg. Även om han påstod att det var ett mycket bra och trevligt uteställe tyckte han ändå att det var ett relativt otryggt ställe, framför allt för barn.

”Plånboken styr för Svensson”

Vi intervjuade också en äldre dam. Hon påstod att det, för det mesta, vistades ungdomar på Möllevångstorget. Speciellt på kvällarna vid pubarna och restaurangerna. När jag tydde på att det fanns svart marknad på torget sa hon ”Plånboken styr för Svensson”. Med detta menade hon att ungdomar (och vuxna) vet om det men att de inte ”bryr” sig. ”Så länge det blir billigt för mig”. Hon var ganska säger på att de som bodde där var ungdomar och invandrare.
Dessa två personer var ganska säkra på att det var mest unga och invandrare som bodde där. Folk som kanske inte hade det sådär vansinnigt bra ekonomiskt ställt. Detta tyckte dock inte mannen med utländsk bakgrund som vi intervjuade. Han var helt säker på att alla slags människor bodde där. ”Allt från miljonärer till rika”.

Det är ganska intressant hur olika personer ser på samma sak. Detta antar vi beror till största del av att man har olika erfarenheter.
Tanken med intervjuerna var att se vem som såg vad. Därför intervjuade vi personer med olika bakgrunder, åldrar etc.