“Nej du, jag skulle aldrig få för mig att bo här”

“Nej du, jag skulle aldrig få för mig att bo här”

Det var onsdag förmiddag och vi kände värmen från solen träffa oss när vi kom upp från rulltrappan på Triangeln och började gå mot Möllevångstorget. Redan på vägen dit såg vi hur miljön tydligt skiftade. Det som i början av vår promenad varit stora klädesbutiker och mataffärer samt fina lägenhetshus byttes ut mot second hand butiker, små livs och slitnare hus. Men samtidigt var Möllan fyllt av mer liv.

554693_629775350369895_521453246_nPå torget trängdes grönsakshandlarna och en man sprang fram och tillbaka med tomater från skåpbilen med graffiti på till hans grönsaksstånd. Någon satt och ammade på en av bänkarna som fanns runt om torget medan andra cyklade förbi i sitt egna tempo. Från en av balkongerna hängde MFF:s flagga, likt många andra ställen runt om i Malmö.

En plats i förändring

Detta var området vi skulle studera en plats i förändring på, där vi skulle få en uppfattning om vilka människor som bodde där och hur de uppfattade att Möllan hade ändrats eller inte.

Intervjuer

Solen fortsatte att värma och vi gick runt bland de glada människorna på torget. En av de första vi träffade var en kvinna i femtioårsåldern som föreslog att vi skulle slå oss ner på en bänk för intervjun och det gjorde vi mer än gärna. Hon berättade att hon bott i Malmö, och Sverige, 31 år men just på Möllan i 20 år och pratade om att hon älskade det svenska samhället och Malmö. Men samtidigt tyckte hon att det hade förändrats;

“Jag går inte ut på kvällarna längre eftersom jag inte känner mig trygg. Killar brukar skrika fula ord och sexistiska saker efter mig.”

Hon berättade vidare att hon tyckte det var betydligt fler tiggare nu än när hon flyttade hit;

Bara på vägen från min lägenhet här till mataffären vid triangeln räknade jag till 25 tiggare. Det är så synd.”

Hon hoppades på att vi skulle kunna vända den negativa trenden och utveckla det hon beskrev som ett öppet och demokratiskt samhälle.

Den otryggheten vi pratade om med henne kunde vi efter ett tag konstatera vara större hos kvinnorna runt Möllan än hos männen. Ingen av kvinnorna sa det uttryckligen själva men vi märkte ett mönster.

Vi bestämde oss för att fråga nästa man vi mötte om vad han trodde.

“Ja jag tror nog vi män känner oss tryggare” blev hans svar och han förklarade att han framförallt tänkte på sexistiska kommentarer och händelser som kvinnor blev utsatta för. Han själv upplevde det paradoxalt nog som att tryggheten hade ökat.

När vi träffar på en mamma med barnvagn vars barn nyfiket tittar på oss tar hon upp skjutningen på torget för tre månader sedan. “Det var ju en skjutning precis där borta för inte så länge sedan” sa hon och pekade mot ena hörnet av torget där skjutningen ägde rum.  “Det är klart att otryggheten ökar, men jag känner mig fortfarande trygg med att mina barn ska växa upp här”

Kvinna med barn

Bara en stund senare träffar vi på en kvinna som låser upp sin cykel och har bråttom iväg men ställer upp på några snabba frågor. Hon bor inte på Möllan men som jobbar på en skola i närheten och passerar torget varje dag. Enligt henne hade läget förändrats och hon upplevde inte samma trygghet längre. Även hon nämnde skjutningen på torget som en bidragande orsak.

Vi fortsatte vår observation på Möllan och stötte på en utbytesstudent från Indonesien. Han stod vid en bänk och packade om sin väska för att få ner de nyinhandlade tomaterna. Han hade bott här i ett år och var en väldigt glad och positiv människa som det sken om under tiden vi pratade med honom. Enligt honom hade Möllan inte förändrats något markant, vilket såklart kan bero på att han bara hade bott där i ett år. Istället var han väldigt positiv och pratade gott om det svenska samhället och att han upplevde en stor trygghet. Det enda negativa han kunde komma på var att kommunen borde enligt honom satsa mer på att rusta upp Möllan.

Men gemensamt för alla dessa människor var att de ändå älskade Möllan. Kvinnan med barnvagnen ville att hennes barn skulle växa upp där, mannen vi pratade om sexism med upplevde ju till och med en ökad trygghet och utbytesstudenten älskade stadsdelen. Vi avslutade vår observation med en positiv känsla och var alla överens om att Möllan var en mångkulturell plats som sprudlade av liv.

Egentligen var det bara en enda riktigt negativ person som vi hade stött på; en kvinna som väldigt tvekande ställde upp på att intervjuas men när vi frågade om hon bodde på Möllan blev hon genast irriterad och sa argt ifrån att “nej du, jag skulle aldrig få för mig att bo här”, hoppade upp på sin cykel och trampade iväg.

“nej du, jag skulle aldrig få för mig att bo här”, hoppade upp på sin cykel och trampade iväg.

 

Emmy, Elin, Johanna S15C

Vad är du, när är det och med vem?

Upplevs Möllan som en farlig plats?

“Samhället är förjävligt, men vi har det bra”

Kvinna i 80-års åldern

En solig och varm vårdag i maj besökte vi Möllan, som var full av liv och rörelse. På torget syntes torghandlare och engagerade försäljare som sålde frukt och blommor. Vi är här för att göra en intervjuundersökning angående kriminalitet och trygghet på Möllans olika gator.

Vi valde detta område att undersöka då både media och människor har byggt upp en bild av Möllan som otrygg och farlig, särskilt när solen gått ner.

Trygghet beror på tid och plats

.”Det beror helt på om man är här på kvällen eller dagen och vem man umgås med, här finns många skumma människor men också många trevliga.” Kvinna 29år

Den första vi intervjuade var en kvinna i 29 års ålder som bodde nära Möllan och var väldigt bekant med området. Hon menade på att tryggheten berodde på var man befann sig och hur trygg man var i grund, i området. Hon tyckte även att både fördomar och klasskillnader var aktuella på Möllan vilket hon gjorde tydligt att hon tyckte.”Det beror helt på om man är här på kvällen eller dagen och vem man umgås med, här finns många skumma människor men också många trevliga.”

Det upplevs otryggare på andra platser

“Centralen är det ställe man verkligen bör se upp med, speciellt på kvällen.”Man 26år

Överlag kände sig majoriteten på Möllan att det var en trygg plats både under dagen och på natten/kvällen, i jämförelse med resten av Malmö. Många sa att det var många människor ute på gatorna oavsett tid på dygnet, men det var oftast försäljare vid sina butiker eller någon som tog en fika på en av uteserveringarna under kvällen. Alla sa även att den farligaste platsen i Malmö var definitivt runt centralen, där kvittar det vilken tid man är där, det känns alltid lite mindre säkert än på Möllan. En man runt 26 års ålder nämnde att “Centralen är det ställe man verkligen bör se upp med, speciellt på kvällen.”

 

De personer vi intervjuade tyckte verkligen om undersökningen och uppskattade våra frågor, även vi var nöjda vid denna punkt efter att ha frågat 8 personer, varav en äldre kvinna med tysk brytning, närmare 80 år gammal, nämnde att “Samhället är förjävligt, men vi har det för bra” Men även kommentarer som “Gud vilka intressanta frågor.” och ‘’Roligt att ungdomar engagerar sig i dessa frågor’’ kom från andra intervjutillfällen.

Trygghet beror på när, var och med vem !

För att besvara vår frågeställning i rubriken anser vi att utifrån svaren blev det väldigt svårt att tyda, då de flesta hade olika uppfattningar om området. De flesta tyckte att även om Möllan både ansågs och kändes otryggt så var centralen ändå lite värre. Vår slutsats utifrån lite kommentarer och uppfattningar så beror det helt på tiden man är, var man befinner sig och umgängen man har i Möllan.

 

Av: Nadia, Cornelia, Linnea, (Karin) S15C

  1. Tycker du att det finns en skillnad på kriminalitet i de olika områdena i Möllan?

 

  1. Anser du att de olika områdena har olika stereotypa fördomar om varandra?

 

  1. Finns det tydliga skillnader i vad som är rikt och fattigt i Möllan?

 

  1. Tror du på att det finns klasskillnader mellan människor som bor här?

 

  1. Anser du att Möllan är en säker/osäker plats, jämfört med resten av staden?

 

ålder, kön, boplats Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Inställning
Kvinna 29 år, bor nära Möllan Ja, inte där man bor dock Ja Nej inte här Ja, blandat Beror på tiden, kvällen är otryggast positiv
Ett par, 30 års ålder, bor på Möllan Nej runt torget bara Många tror typ att de har en “orten” attityd fast de ej bor här hippies bor här för att det är coolt plus att här är billigt Ja, vi har vänner i alla “klasser”. Går dock inte att placera var Säkrare här än på C, man känner sig aldrig hotad väldigt positiva, de tyckte vi hade bra frågor
Man, 26 år, bor på Möllan Lite osäkert, mest på gatorna Ja! Nej det är bara typ hyres /bostadsrätt som bestämmer hur rik man är Ja till viss  del Ja så fort det blir kväll. Dock säkrare än C neutral
Man, 53 år, bor i Sofielund Nej. Ja Nja Inte stort, men det finns såklart En av de säkrare delarna av Malmö. neutral
Ett par, 75-80 år, bor på Möllan Nej Ja alla Vi känner inga rika… Ja absolut Vi känner oss aldrig osäkra här, beror kanske på grannarna positiva
Två unga män, 20 års ålder, bor lite utanför Möllan Nej, den ena hade blivit sparkad på fyllan här bara Ja absolut Nja, det märks inte, de flesta lever simpelt JA Tja, C är ju farligare, men stockholm är ju värst neutrala
Kvinna, 37 år, bor på Möllan Nej Ja! Nej inte direkt.. Ja! Känner mig säker här, antagligen för att jag bor här neutral

Är Möllan Malmös otryggaste plats?

Av: Sofia Håkansson E3b, Geofina Andersson H3, Laura Lidbeck H3

sydis

Bild från sydsvenskan, se länk

Källa: http://www.sydsvenskan.se/malmo/larm-om-stort-slagsmal-pa-mollan/

Vi bestämde oss för att göra en kvantitativ undersökning om Möllevångens trygghet. Detta gjorde vi genom att göra en enkät som vi sen delade ut till 20 personer i områden runt och på Möllevångs torget. Syftet var att ta reda på vilken inställning folk har angående trygghet på Möllan samt varför de besöker platsen. 20 personer ger inget statistiskt underlag men ska ses som en metod för att få fram olika uppfattningar gällande miljö och trygghet som senare  går jämföra med Malmö Kommuns trygghetsundersökning.  När vi väl kom till det stora torget var det full med människor och miljön var ganska stressig. Medans många stod och handlade frukt och grönsaker vid de olika matstånden, tog vi initiativ att ställa våra frågor.  Vi intervjuade 20 personer i olika åldrar och kön. Resultatet blev väldigt varierande och vi fick många blandade svar.

Något vi noterade som blev väldigt tydligt under intervjuerna var att de personer som tyckte Möllan var en allmänt trygg plats, uttryckte sin åsikt starkt om Möllans trygghet och var väldigt positiva till dess situation. De  kommenterade även att de inte var rädda och ansåg det vara löjligt att känna sig otrygg, då det inte fanns någon anledning till att inte känna sig säkra. När vi sedan frågade lite andra människor, fick vi ibland annorlunda svar. De som skrev att de kände sig otrygga vid olika tillfällen samt tidpunkter, gav inte många detaljer och svarade kortfattat. De kanske kände sig obekväma och upplevde att det var obehagligt att öppna upp sig personligen vid frågor otrygghet. Möllan är område i Malmö med ett specifikt rykte, ett rykte där mångkultur, kriminalitet, osäkerhet och festande råder. Dock har platsen även många positiva sidor. Många skulle nog säga  att Möllevången är en mötesplats där kulturer och matupplevelser möts.

 

Resultat av undersökning/enkäter- Trygghetsskalan går från 1(Mycket Trygg) till 6(Mycket Otrygg

Detta bildspel kräver JavaScript.

Intressant att notera ifrån resultaten av intervjuerna:

  • Av de 10 personer som alltid känner sig trygga på Möllevången under alla tidpunkter, är 100% där vid någon tidspunkt varje dag.
  • 10 personer känner sig vid vissa tidpunkter otrygga, av dessa besöker 40% Möllevången någon gång i månaden, 20% nästan aldrig, 20% flera gånger i veckan, 20% varje dag. Endast en av dessa 10 bor där.
  • Av de som bor där, hävdar en att hen känner sig otrygg pga gängaktivitet och en annan känner sig allmänt osäker där. En tredje känner sig otrygg inför våldtäktskulturen då hon är ung tjej.

Man kan dra slutsatsen att de som besöker Möllan ofta eller bor där, är de som känner sig mest trygga medans de som endast besöker Möllan någon gång då och då, känner sig mest otrygga. Detta skulle kunna vara ett resultat av hur Möllan och Malmö generellt sätt framställs i medier. Då det ofta är vanligt att läsa i tidningen och höra på nyheterna om hur farligt det är i Malmö. En annan orsak till dessa skillnader i trygghetsuppfattningen kan även bero på att de som bor på Möllan vet vilka tider på dygnet som är säkra och vilka områden som inte är det. Något som resulterar i en allmän trygghetskänsla, då dessa personer själva kontrollerar var de är vid vilken tidpunkt och indirekt även hur trygga dem är.

 

Tidigare undersökningar:

I Peter Herkels artikel Här sker flest rån i Malmö (Sydsvenskan, 2016-04-25), redovisas siffror från nya undersökningar som gjorts angående råndrabbade områden i Malmö. Här visas det att kvarteren runt Folkets park är mest råndrabbade i Malmö. Detta är intressant då det uppstår en kontrast mellan fakta, och hur folket upplever det. Majoriteten hävdar ändå att de känner sig säkra. Detta stämmer inte överens med vad Sydsvenskans undersökning visat. En slutsats som kan dras kan vara att folket där lever under en slags falsk trygghetskänsla, kanske beror detta på att det finns en trevlig atmosfär på Möllan och att det är en social plats där folk umgås.

 

Olika kontrasterande uppfattningar om livet på Möllan

På Möllevångstorget

Elise Spencer, Isabelle Werner, Klara Leger och Sandra Wikborg i S2c. Se fler av deras bilder

10275916_684884714903527_3520466553451251988_n

Den 28.e april en solig eftermiddag tog vi tåget in till Malmö och hamnade på Möllan där det var dags för fältstudien ”Katte på möllan”.

Vi gick upp ur citytunneln taggade med förberedda intervjufrågor om möllans kontraster, med kameran i högsta hugg. Förväntningarna var relativt låga då ingen av hos har varit medvetna om hur det är på Möllan. De första personerna vi intervjuade var två tjejer som inte kunde särskilt bra svenska, detta skapade svårigheter i kommunikationen och det vi egentligen lyckades fånga upp var att de trivdes bra här. Vi vandrade vidare i riktning mot torget då vi stötte på en familj som var villiga att bli intervjuade. Pappan i familjen berättade att han nyss gjort ett arbete om Möllan. Han berättade att folk här ville bevara möllan som det är med kulturer från alla världens hörn, och inte förnya det med kedjor som Subway osv då man kan hitta dessa nästan överallt.

 

Våra intervjuer och Möllan som en plats där människor känner både trygghet och otrygghet inför, främlingsfientliga attityder kontra upplevelsen av samhörighet i det mångkulturella

De kommande intervjuer var väldigt lika varandra och de frågor vi ställde var:

Bor du på Möllan? Vad är positivt/negativt? Hur trivs du? Är det någon skillnad på dag och natt?

En intervju som dock kan vara intressant att ta upp var när vi träffade tre tjejer i vår ålder. När vi frågade hur de trivdes fick vi svaret att de inte alls trivdes där. När vi sedan frågade vad som var negativt svarade dom; blattar, och pekade sedan mot ett gäng i en liten park. Anledningen var att de ansåg att de förstör. Det är intressant hur någon som växt upp på ett sådant mångkulturellt ställe kan använda sig av denna benämning och har dessa fördomar.1507009_684884664903532_7914890787394170368_n

För att sedan förstå vad tjejerna menade gick vi fram till killarna i parken för att få en intervju med dem. Killarna började med att hälsa och skaka hand med oss och var hur trevliga som helst. Killarna var dock väldigt noga med att få fram en positiv bild av Möllan och var inte särskilt nyanserade.

Kort och gott trivdes de flesta väldigt bra på möllan och valde att gå dit på dagtid till torghandeln för att umgås och få vara en del av det stora på möllan, men…

Sen fanns det också de som inte vågade släppa ut sina barn på vissa gator under kvällstid av egna erfarenheter.